Særligt for ansatte på AU

AU-ansat

Hvis du som AU-ansat er i kontakt med studerende, som ønsker hjælp til iværksætter-idéudvikling eller udvikling af et startup, må du meget gerne henvise dem til os. Vi er et tværfagligt tilbud og henvender os dermed til alle AU-studerende, uanset studieretning og iværksættererfaring. 

Underviser

Hvis du er underviser i entreprenørskabs-/innovations-/iværksætter(relaterede) fag er du meget velkommen til at kontakte os. Vi har mange års erfaring med undervisning inden for disse temaer og tilbyder at komme ud og afholde en workshop, som led i dit undervisningsforløb. Workshoppen vil tage afsæt i SMAG på iværksætteri, men indhold, omfang og formål vil naturligvis blive tilpasset den specifikke målgruppe og kontekst. Indhold, omfang og formål vil naturligvis blive tilpasset undervisningen som helhed. Vi tilbyder herudover at formidle kontakt til de studerende i Studentervæksthus Aarhus, der kan tage del i din undervisning mhp. at få formidlet specifikke teorier på en levende, casebaseret måde. Vi har studerende fra alle fire hovedområder, hvis iværksættererfaringer og iværksætterprojekter spænder vidt, fra web-services, til kulturprojekter, til konsulenthuse, til fysiske produkter.     

Medarbejder i et af AU's karrierecentre/Studievejleder

Er du ansat på et af AU’s karrierecentre eller er du studievejleder, er du meget velkommen til at kontakte os, hvis du er interesseret i at afvikle et arrangement for de studerende om mulighederne for at få erhvervserfaring og/eller skabe sit eget job som iværksætter.  På vores SMAG på iværksætteri workshop, kombinerer vi oplæg, case-fortællinger og praktiske øvelser. Workshoppen giver de studerende en forståelse af, hvordan netop deres faglighed kan bruges til at ’sætte i værk’ og de får en smagsprøve på, hvordan de konkret kan arbejde med idé- og virksomhedsudvikling, samt viden om, hvordan de kan få hjælp til at arbejde med iværksætteri på AU. Vi tilpasser naturligvis workshoppens format, indhold og formål i forhold til den konkrete målgruppe og kontekst.