SMAG på iværksætteri

Er iværksætteri noget for mig?

  • Hvis du bare én gang har overvejet, om iværksætteri er noget for dig, så læs mere nedenfor og bliv klogere på, hvordan du kan arbejde med idéudvikling og mulighedsskabelse. 

HVAD ER SMAG PÅ IVÆRKSÆTTERI?

Smag på iværksætteri er et workshop-tilbud, som vi tilbyder at afvikle i samarbejde med undervisere, karrierecentre, studievejledninger, studenterforeninger og lignende på Aarhus Universitet – enten ude i jeres faglige miljø eller i vores hus på Katrinebjerg. Workshoppen kan indgå som en del af et undervisningsforløb, som et karrierearrangement eller foregå som en selvstændig aktivitet.

FOR DIG, DER ER NYSGERRIG PÅ IVÆRKSÆTTERI

På SMAG på iværksætteri undersøger vi, hvordan din nysgerrighed og evne til at sætte i værk kan hjælpe dig til identificere hverdagens udfordringer, se nye muligheder og skabe alternative løsninger. Vi præsenterer dig for simple værktøjer til at arbejde entreprenørielt og lærer dig at være nysgerrig på forskellige måder at løse problemer på. Med afsæt i dine interesser, kompetencer og faglighed, viser vi dig, hvordan du kan opøve evnen til at skabe muligheder i din hverdag – det er en kompetence, som både efterspørges på arbejdsmarkedet og er et grundlæggende første skridt på rejsen til at blive iværksætter.

Målet med workshoppen er at give dig en forståelse af, hvor forskelligt iværksætteri kan gribes an og tage sig ud. Du får indsigt i, hvilke overvejelser, du med fordel kan gøre dig, hvis du overvejer at blive iværksætter og du får redskaber til at sætte idégenereringen i system og til at begynde at undersøge, om de idéer du har eller får, er værd at arbejde videre med.

Workshoppen er for alle, der er nysgerrige på iværksætteri og entreprenørskab og forudsætter ikke, at man på forhånd har en idé til et produkt, et projekt eller en bestemt service, man kunne tænke sig at arbejde med.    

SPØRGSMÅL ELLER LYST TIL AT FÅ OS PÅ BESØG?

Er du studerende, så hiv fat i en underviser eller vejleder og få dem til at kontakte os mhp at arrangere en workshop – eller skriv selv, hvis du indgår i en sammenhæng, hvor I har lyst til at afvikle en workshop om iværksætteri.

Er du ansat på universitetet er du altid velkommen til at skrive og forhøre dig nærmere om muligheden for at vi kan komme ud og afvikle en SMAG-workshop. Vi afpasser naturligvis altid workshoppens form og indhold efter den specifikke kontekst.    

Er du nysgerrig på at høre mere om workshoppen og/eller har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Marie Kjølhede - makj@au.dk