Jobcenterordning - 12 ugers forløb

Tilbud til AU dimittender

 • 12-ugers forløb i The Kitchen

The Kitchen har indgået et samarbejde med Jobcenter Aarhus. Samarbejdet går ud på at hjælpe entreprenante AU dimittender med at komme godt fra start i deres egen virksomhed, også efter endt uddannelse.     

Baggrund

Mange dimittender har arbejdet hårdt og seriøst med opstart af egen virksomhed under studiet og har undervejs gjort brug af den hjælp, som AU har tilbudt, eksempelvis de services og ydelser, der tilbydes i The Kitchen.

Er man klar til at kunne forsørge sig selv gennem virksomheden, er det derfor ærgerligt, når man som studerende må opgive sin virksomhed, fordi man dimitterer og overgår til dagpengesystemet. Derfor dette samarbejde, hvor entreprenante dimittender har mulighed for at komme i et 12-ugers forløb hos AU Incubator.   

Kriterier for optagelse i ordningen

For at blive en del af Jobcenterordningen gennemgår du som dimittend en grundscreening, hvor følgende skal være på plads    

 • Du skal være medlem af en A-kasse
 • Din A-kasse skal godkende, at du må have “selvstændigt erhverv som bibeskæftigelse”
 • Du skal være bosiddende i Aarhus Kommune
 • Din virksomhed skal vurderes af din rådgiver i The Kitchen.
  Vi forholder os til følgende kriterier:
  → Hvor langt er virksomheden fra “proof of business”? Er det realistisk at dette kan opnås på 12 uger?
  → Vurdering af alternative muligheder for videre finansiering af virksomheden, eksempelvis InnoFounder og lignende fondsfinansieringer eller investeringer.     

Spørgsmål til Jobcenterordningen

Har du spørgsmål til Jobcenterordningen, er du velkommen til at kontakte Adriana Hansen, adriana@au.dk